PLANMATIG BOOMBEHEER

Bij het boombeheer is de tendens dat de middelen ontbreken om kwaliteit en kwantiteit van het bomenbestand te behouden. Tijd voor een aanpak, waarmee u op efficiënte wijze kunt beheren.

Alles over Groenbeheer heeft het model Planmatig Boombeheer® ontwikkeld waarmee beheerproblemen blijvend zijn op te lossen.

De speerpunten zijn:

  • Economisch het meest voordelige beheer
  • Boomtechnisch de meest verantwoorde snoeiwijze
  • Een veilig bomenbestand
  • Minimalisering van overlast door bomen
  • Duidelijkheid voor de burger

Het model biedt handvatten om een duurzaam onderhouden en veilig bomenbestand te realiseren. U heeft inzicht in de onderhoudsstaat van uw bomenbestand en kent uw verschillende beheeropties binnen de beschikbare budgetten.

Snoeien gebeurt bij Planmatig Boombeheer® alleen na vakkundige beoordeling van de nut en noodzaak om te snoeien en in regelmatige cycli. Rigoureuze en boomtechnisch onverantwoorde snoeiingrepen komen niet meer voor. Onderhoudsachterstanden, onveilige situaties en klachten van burgers behoren tot het verleden.

Een nieuw bestek met nieuwe prijzen, bezuinigingen of juist extra geld voor onderhoud: de gevolgen en mogelijkheden voor uw bomen zijn duidelijk in kaart te brengen. Met Planmatig Boombeheer® weet u exact waar u aan toe bent. Het model geeft u inzicht waar en hoeveel u structureel kunt bezuinigen.

home